Byly provedeny kolejové úpravy, vybudování nástupiště a vybudování nákladiště.

Byly provedeny kolejové úpravy, vybudování nástupiště a vybudování nákladiště.

Předmětem stavby bylo:

-zřízení nové kusé koleje, včetně úprav zabezpečovacího a silnoproudého zařízení

-zřízení bezbariérového nástupiště včetně vybavení

-rekonstrukce stávajícího nákladiště