Zakázka se týkala zkapacitnění a modernizace čistírny odpadních vod v Pelhřimově. Zahrnovala téžstavbu nového mostu přes řeku Běla na přístupové komunikace k ČOV.

Zakázka se týkala zkapacitnění a modernizace čistírny odpadních vod v Pelhřimově. Zahrnovala téžstavbu nového mostu přes řeku Běla na přístupové komunikace k ČOV.