Stavba mostu SO 105 - most v km 39,112 zátopové území Labe zahrnovala demolici původního ocelového mostu, sanaci pilířů a dodávku nového ocelového mostu, včetněželezničního svršku.

Stavba mostu SO 105 - most v km 39,112 zátopové území Labe zahrnovala demolici původního ocelového mostu, sanaci pilířů a dodávku nového ocelového mostu, včetněželezničního svršku.