Zakázka zahrnovala kompletní protipovodňovou ochranu města Beron, zejména výstavbu sypaných zemních hrází a monolitických betonových zdí, budování nových kanalizačních šachet, těsnicí stěna tryskové injektáže, mobilní systémové hrazení (hliníkové).

Zakázka zahrnovala kompletní protipovodňovou ochranu města Beron, zejména výstavbu sypaných zemních hrází a monolitických betonových zdí, budování nových kanalizačních šachet, těsnicí stěna tryskové injektáže, mobilní systémové hrazení (hliníkové). Součástí byla též rekonstrukce kamenného mostu a výstavba nového železobetonového mostního objektu.