Jedná se o mostní objekt sloužící k převedení silnice 1. třídy I/35, kategorie S11,5/80 přes údolí Václavického potoka s místní komunikací a Václavickou přehradou, který byl navržen a proveden jako spřažená ocelobetonová konstrukce trámovitého typu, spojitý nosník o 5polích.

Jedná se o mostní objekt sloužící k převedení silnice 1. třídy I/35, kategorie S11,5/80 přes údolí Václavického potoka s místní komunikací a Václavickou přehradou, který byl navržen a proveden jako spřažená ocelobetonová konstrukce trámovitého typu, spojitý nosník o 5polích.  

Předmětem dodávky byla komplexní dodávka mostu, od výkopových prací, výroba-montáž-demontáž, nátěry, izolace, svodidla, ŽB protihluková stěna, odvodnění mostu, úpravy kolem mostu, atd.