Původní mostní konstrukce byla odstraněna a byl vystavěn most nový.

Původní mostní konstrukce byla odstraněna a byl vystavěn most nový. V rámci stavby došlo k vybudování základových prahů, mostních podpěr, křídel, čelní zdi. Jedná se zde o ŽB nosnou konstrukci. Bylo upraveno koryto vodoteče a provedeny gabionové zdi.