Zakázka zahrnovala stavbu oddílné splaškové kanalizace a novostavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1500 EO s aerobní stabilizaci kalu, včetně připojení jednotlivých nemovitostí v obci Hudlice.

Zakázka zahrnovala stavbu oddílné splaškové kanalizace a novostavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1500 EO s aerobní stabilizaci kalu, včetně připojení jednotlivých nemovitostí v obci Hudlice. Vyčištěná voda je odváděna do Libotického potoka.