Stavba nového 3-polového mostu z monolitického železobetonu.

Stavba nového 3-polového mostu z monolitického železobetonu. Bylo osazeno zábradelní svodidlo. Prostor pod mostem a koryto je upraveno novou dlažbou z lomového kamene, výstavba 315 m nové komunikace a 450 m nového živičného povrchu.