Předmětem dodávky prací byla rekonstrukce mostu ev.č. 34-042 na komunikaci I/34 v intravilánu města Havlíčkův Brod přes železniční trať. Rekonstrukce mostu spočívala v demolici NK, částečného odbourání nosních opěr a následného zřízení nových částí mostu.

Předmětem dodávky prací byla rekonstrukce mostu ev.č. 34-042 na komunikaci I/34 v intravilánu města Havlíčkův Brod přes železniční trať. Rekonstrukce mostu spočívala v demolici NK, částečného odbourání nosních opěr a následného zřízení nových částí mostu.