Zakázka zahrnovala rekonstrukci a dostavbu biologické ČOV Šanov za provozu.

Zakázka zahrnovala rekonstrukci a dostavbu biologické ČOV Šanov za provozu. Součástí výstavby byla rekonstrukce vstupní čerpací stanice včetně dálkového přenosu na dispečink a příjezdová komunikace.