Oblasti silničních staveb se v České republice věnujeme teprve od roku 2016, kdy jsme otevřeli naši první obalovnu v Třebovicích a založili Silniční závod v Hradci Králové. Disponujeme kompletní strojní kapacitou pro pokládku živičných směsí a realizujeme komplexní projekty dodávky silničních staveb.

Žádná položka nenalezena.

Práce na železnici vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Projekty jsou pod velkým časovým tlakem, neboť v naprosté většině probíhají během výluk a jakékoli zdržení velmi komplikuje život tisícůlidí. Na železnici jsme začali mostními stavbami, dnes již ale realizujeme komplexní projekty zahrnující všechny oblasti železničního stavitelství.

Mosty jsou naše vášeň. Na stavbách mostůnaše firma vyrostla a most přes Bílý potok byl prvním naším opravdu velkým projektem v České republice. Ať je jedná o propustek, sanaci kamenného železničního mostu nebo nový ocelový most, ke každému mostnímu dílu přistupujeme s vysokou profesionalitou a plným nasazením.

V oblasti vodohospodářských staveb se zaměřujeme na dvě oblasti výstavby. První je výstavba kanalizací, vodovodůa ČOV. Druhou je velice perspektivní oblast staveb v oblasti vodního toku, aťjižprotipovodňových ochran, tak staveb podporujících uchování vody v krajině.