Projekt řeší komplexní rekonstrukci zásobovacích vodovodních řadů v obci Jedlová, rekonstrukci výtlačného řadu k vodojemu a ATS (automatická tlaková stanice) včetně napojení na stávající domovní přípojky.

Projekt řeší komplexní rekonstrukci zásobovacích vodovodních řadů v obci Jedlová, rekonstrukci výtlačného řadu k vodojemu a ATS (automatická tlaková stanice) včetně napojení na stávající domovní přípojky.