Projekt řeší výstavbu nových objektů, a to jmenovitě vstupní čerpací stanice splaškových vod, hrubého předčištění, aktivace a dosazovací nádrže.

Projekt řeší výstavbu nových objektů, a to jmenovitě vstupní čerpací stanice splaškových vod, hrubého předčištění, aktivace a dosazovací nádrže. Součástí je dále změna přítoku splaškových vod do areálu ČOV a provedení změny elektrického ČOV na veřejnou distribuční síť.