Účelem této stavby je celková rekonstrukce ulice Družstevní

Účelem této stavby je celková rekonstrukce ulice Družstevní. Záměrem města Hlinsko je zvýšení úrovně a komfortu bydlení v této lokalitě. Stavbou dojde ke zlepšení přístupu občanů k jednotlivým bytovým domům.    

Hlavním účelem stavby je zajištění bezpečného provozu komunikace a pohybu chodců v ulici Družstevní.    

Projekt řeší celkovou rekonstrukci ulice Družstevní v délce 422m včetněveřejného osvětlení. Jedná se o rekonstrukce hlavní komunikace, chodníku a parkovišť. Součástí rekonstrukce komunikace je také oprava současných parkovacích ploch. Tyto parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby. Celkem je v ulici Družstevní navrženo 25 nových parkovacích stání.