Projekt řeší komplexní rekonstrukci zpevněných ploch před panelovými domy v části sídliště Dubina.

Projekt řeší komplexní rekonstrukci zpevněných ploch před panelovými domy v části sídliště Dubina. Záměrem rekonstrukce je celková obnova parkovacích stání, komunikace, chodníků a zpevněných ploch. Součástí rekonstrukce je také zhotovení 3ks kontejnerových stání, kompletní výměna VO v dané lokalitě a obnova a úprava dopravního značení.