Projekt řeší opravu komunikace na silnici III/31550 a III/31552.

Projekt řeší opravu komunikace na silnici III/31550 a III/31552. Oprava spočívá ve studené recyklaci stávajících konstrukčních vrstev prolitých asfaltovou emulzí a pokládky dvou vrstev asfaltových směsí. Následně budou provedeny krajnice, vyčištěny příkopy, opraveny propustky a hospodářské sjezdy. Nakonec bude provedeno a osazeno dopravní značení.