Předmětem projektu je přeložka silnice II/331 před obcí Sojovice zahrnující výstavbu nového mostu přes Jizeru.

Předmětem projektu je přeložka silnice II/331 před obcí Sojovice zahrnující výstavbu nového mostu přes Jizeru. Nový most je umístěn cca 100 m jižně od stávajícího mostu. Stávající most již nevyhovuje z vodohospodářského a šířkového hlediska, navíc je ve špatném technickém stavu. Proto bude po vybudování přeložky zbourán a přilehlá vozovka rekultivována. Součástí přeložky jsou dva inundační mosty.