Projekt řeší celkovou rekonstrukci mostu s výměnou kompletního mostního svršku

Projekt řeší celkovou rekonstrukci mostu s výměnou kompletního mostního svršku. V rámci opravy bude zcela vyměněno odvodnění mostu. Spodní stavba a nosná konstrukce mostu budou celkověsanovány a opraveny.