Dílo zahrnuje kompletní dodávku II. stavby obchvatu Znojma.

Dílo zahrnuje kompletní dodávku II. stavby obchvatu Znojma. Dílo navazuje na dokončenou I. stavbu vybudováním MÚK Znojmo – Únanovská s přeložkou silnice II/399 severozápadně města Znojma, dále mimoúrovňově kříží silnici II/361na MÚK Znojmo – Přímětická a končí připojením na stávající silnici I/38 severně města rozštěpovou MÚK Znojmo – Jihlavská.